Reálná a profesní sebeobrana

Vítáme Vás na stránkách Reálné a profesní sebeobrany

O nás

Výuka reálné a profesní sebeobrany je ve škole AKDR prováděna formou pravidelné výuky, ale také formou seminářů a krátkodobých kurzů. Zahájení výuky reálné a profesní sebeobrany sahá do roku 1992, jako součást výuky sportovního klubu zařazeného do organizační struktury ČSFA.

Při výuce je preferována individuální příprava zájemce o obor reálné a profesní sebeobrany.

Technický základ výuky tvoří techniky Aiki džutsu. Výuka je neustále přizpůsobována na základě nových poznatků z oboru a požadavků kladených na studenty a praktikující v oboru.