Reálná a profesní sebeobrana

Vítáme Vás na stránkách Reálné a profesní sebeobrany

Profesní sebeobrana

Profesní sebeobranou  můžeme nazvat soubor znalostí a dovedností vedoucí nejen k sebeobraně tělesné integrity, tedy osobní sebeobrany jako takové, ale rovněž znalostí zásad taktiky, psychologie a příslušných souvisejících norem, jak právních, tak etických, v situaci související s výkonem profese či zaměstnání.

Takový komplex pak nazýváme profesní sebeobranou.

Na rozdíl od sebeobrany osobní, nemá profesní sebeobrana za úkol jen ochranu jednotlivce, ale na stejnou úroveň je zde také kladen důraz na splnění úkolu, nebo dosažení cíle sledovaného výkonem zaměstnání. Zde se také setkáváme s donucovacím aspektem sebeobrany označované jako profesní, to však pouze u některých profesí, v rámci zákonných zmocnění a oprávnění (policie, armáda).