Reálná a profesní sebeobrana

Vítáme Vás na stránkách Reálné a profesní sebeobrany

Reálná sebeobrana

Reálnou sebeobranou je soubor znalostí a dovedností vedoucí k osobní sebeobraně. Takovým souborem znalostí můžeme nazvat komplex:

a)      znalostí technických – znalosti technik sebeobrany

b)      znalostí taktických – využití technik sebeobrany za předpokladu využití nejvýhodnější pozice obránce, nebo získání takové pozice

c)      znalostí základů psychologie – možnosti nestřetového řešení sebeobranné situace, předcházení střetovým situacím, odhad agresivního jednání, míry agrese, verbální komunikace ve střetových situacích.

Jednoznačným úkolem reálné sebebrany je pak ochrana tělesné integrity jedince, úspěšné zvládnutí sebeobranné situace, předcházení sebeobranným situacím